logo

Нашият опит

От съществено значение за всички наши услуги са опитът, който притежаваме в предоставянето на професионални услуги в различни индустрии, както и техническите и професионални умения, на които се базират на нашите ключови ценности – обективност и надеждност. Участието на нашия екип в множество ангажименти, включващи финансови прегледи, одит ангажименти, бизнес консултации, данъчни и счетоводни консултации и други професионални услуги гарантират на нашите клиенти сигурност, качество и висок професионализъм.

Наши клиенти са както дружества със 100% българско участие (сред тях има публични дружества), така и местни компании-част от мултинационални групи от предприятия, от различни сектори на икономиката и сфери на дейност, като:

 • енергетика
 • тежка и лека промишленост
 • жп пътна инфраструктура
 • транспорт
 • строителство
 • търговия
 • здравеопазване
 • горски и земеделски стопанства
 • услуги
 • други сектори (финансови), включително и нестопански сектор

Значими одит клиенти

Широката ни клиентска база и нашият опит ни позволяват да разбираме и отговаряме в максимална степен на оперативните и информационни нужди на нашите клиенти.

Като част от професионалният ни опит нашият екип е изпълнил одит на финансовите отчети на някои значими клиенти по отрасли:

Отрасъл: Транспорт

 • ДП”НК „Железопътна инфраструктура” София индивидуални и консолидирани ФО
 • „БДЖ Холдинг” ЕАД София индивидуални и консолидирани ФО
 • „БДЖ Товарни превози“ ЕООД София

Отрасъл: Промишленост

 • „Държавна консолидационна компания“ЕАД индивидуални и консолидирани ФО
 • „Авионамс“АД индивидуални и консолидирани ФО
 • „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД Сопот
 • „Кинтекс“ЕАД София
 • „НИТИ“ ЕАД
 • „ЕлБиБулгарикум“ЕАД
 • „Терем” ЕАД София индивидуални и консолидирани ФО
 • „Терем-КРЗ Флотски арсенал” ЕООД Варна
 • „Терем-Цар Самуил” ЕООД Костенец
 • „Терем-Ивайло” ЕООД Велико Търново
 • „Терем-Хан Крум” ЕООД Търговище
 • „Терем-Овеч” ЕООД Провадия
 • „Терем-Летец” ЕООД София
 • „Витавел” АД Луковит
 • „Успех ССБ Холдинг”ЕООД София
 • „Балканпроджекти мениджмънт” ЕАД София
 • „Форнети България” ООД София
 • „Искра Силатроник” АД София
 • „Авторемонтни заводи”-АД Първомай
 • „Нипроруда Инженеринг” АД София
 • „ЕТЕ Инженеринг“АД

Отрасъл: Стоителство

 • ДП”Транспортно строителство и възстановяване”
 • „Фризомат” ООД София
 • „Техномашпрогрес" ООД София
 • „Монтажи“ ЕАД индивидуални и консолидирани ФО
 • „НИИ Инженеринг“ЕООД
 • „Еко Инженеринг-РМ“ ЕООД
 • „Минпроект“ ЕАД
 • „Еко Антрацит“ ЕАД

Отрасъл: Енергетика

 • „Енерго-Про България” ЕАД
 • „Топлофикация София” ЕАД
 • „Трен” ЕООД София

Отрасъл: Търговия

 • „Стандарт 17-А” ООД София
 • „Медицинска техника инженеринг” ЕООД София
 • „Салвис Фарма” ООД София
 • „Велдер Пропъртис” ЕАД София
 • „ТУ-Технически университет“ЕООД София
 • „Карготек България“ ЕООД
 • „Младост инвест“ ЕООД
 • Б.В.К. Винифера ООД

Отрасъл: Здравеопазване

 • УСБАЛ по Онкология ЕАД София, индивидуални и консолидирани ФО
 • УМБАЛ д-р Стоян Киркович АД Стара Загора, индивидуални и консолидирани ФО
 • УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”София, индивидуални и консолидирани ФО
 • „НОМЦ” ЕООД София
 • „МК Д-р Щерев“ АД

Отрасъл:Горско стопанство

 • ДГС Гоце Делчев–предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Девин–предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Доспат - предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Симитли - предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Белица - предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Елешница - предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Триград - предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДЛС Котел – предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДЛС Несебър – предприятие по чл.62 ТЗ
 • ДГС Благоевград–предприятие по чл.62 ТЗ

Отрасъл: Други

 • „Токуда Банк“АД
 • „Ученически отдих и спорт“ЕАД
 • „Софийски имоти“ ЕАД
 • „Велдер Билд“ ЕАД София
 • „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ София
 • „Пирин Турс” ЕООД София
 • „Харом Борат” ЕООДСофия
 • „Делта Турс” EOOД София
 • „Българско библейско дружество” София
 • „Съюз на слепите в България” София
 • „Фондация Партньори България” София

В допълнение към това екипът ни притежава значителен опит и в извършване на одит на отчети на разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по национални и със средства по програми на Европейския съюз (договорени процедури, извършвани съгласно Международен одиторски стандарт 4400 - Ангажименти за извършване на договорени процедури).

created by Vasil Dininski