logo

За контакти

„АБВП-Одит Стандарт” ООД

гр.София, 1220,

жк.Надежда I, бл.173, вх.Б, ап.30

e-mail:abvp.auditstandart@gmail.com

тел: (+359 2) 855 21 29


Севдалина Паскалева, управляващ съдружник

д.е.с., регистриран одитор

(+359) 888 90 96 96

Мария Вълканова, управляващ съдружник

д.е.с., регистриран одитор

(+359) 888 42 58 23

Радка Боевска, управляващ съдружник

(+359) 888 51 02 28


created by Vasil Dininski