logo

За контакти

„АБВП-Одит Стандарт” ООД

гр.София, 1618,

ул.Симеон Радев №40, вх.Б, ап.42

e-mail:abvp.auditstandart@gmail.com

тел: (+359 2) 855 21 29


Севдалина Паскалева, управляващ съдружник

д.е.с., регистриран одитор

(+359) 888 90 96 96

Мария Вълканова, управляващ съдружник

д.е.с., регистриран одитор

(+359) 888 42 58 23

Ангелина Атанасова, управляващ съдружник

д.е.с., регистриран одитор

(+359)897 91 17 88

Радка Боевска, управляващ съдружник

(+359) 888 51 02 28


created by Vasil Dininski